Besök Cress.se

 

Kläder är känslor, identitet och tillhörighet. Hur vi klär oss speglar våra intressen, ideal och åsikter. Genom våra kläder skickar vi signaler om hur vi vill uppfattas av våra medmänniskor. AB3C arbetar med just detta; att skapa kläder med stark särprägel och identitet. Kläder som ger sin bärare ett mervärde.

För att nå dit arbetar vi stenhårt med varumärkesprofilering. Vi ska vara mest kreativa, mest passionerade och glasklara i vår kommunikation. Därför arbetar vi med differentiering - våra varumärken är starkt nischade och koncept som pratar samma språk som våra köpare.

Om du vill låna pengar till kläder från AB3C rekommenderas ett besök hos vår partner.